Isporuka opreme Gerontološkom centru Sarajevo

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je medicinsku i drugu opremu u vrijednosti od 45.000 KM ustanovi socijalne zaštite KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, koja pruža usluge za 340 korisnika na domskom smještaju i 10 korisnika u Prihvatilištu.

Donacija se sastojala od 350 antialergijskih jastuka, 350 kompleta posteljina, 380 pidžama, 40 antidekubitalnih madraca, 15 toaletnih kolica, 8 invalidnih kolica, bolnički krevet, ambulantni krevet, 2 stolice za pregled, 100 spužvi za elektrode, tlakomjer, otoskop i stetoskop.

Ari Medikal je uspješno realizirao isporuku svih arikala iz ove donacije.