Isporuka opreme za Dom zdravlja Stari Grad Mostar

TIKA – Turska agencija za saradnju i koordinaciju je donirala sredstva u vrijednosti 19.000,00 KM u svrhu nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Stari Grad Mostar, a mi smo uspješno relizirali i ovu narudžbu. Isporuka se sastojala od slijedeće opreme: defibrilator, EKG, aspirator, lampa za pregled pacijenata, pulsoksimetar i druga sitna oprema.