Isporuka slušnih aparata za građane oštećenog sluha i govora općine Ključ

Udruženje građana oštećenog sluha i govora općine Ključ skladu sa projektom koji se realizovao preko Turske agencije za međunarodnu saradnju i organizaciju (TIKA) dobilo je donaciju: 10 slušnih aparata, 50 paketa baterija, 50 zamjenskih cjevčica, 15 individualnih oliva tj. slušni umetaka.

Korisnici su u statusu velikog oštećenja sluha i teškog materijalnog stanja, što je bio kriterij pri odabiru osoba koji će dobiti donaciju, time poboljšavaju svoju komunikaciju i svoj materijalno-socijalni status.

Ari Medikal d.o.o. Sarajevo je uspješno realizovao nabavku i isporuku naručene opreme.