Za sve informacije, upite i narudžbe u vezi naše ponude, kao i prijedloge za saradnju naše osoblje Vam je na raspolganju da Vam srdačno i blagovremeno odgovori.

Ari Medikal d.o.o. Sarajevo

Adresa:
Branislava Nušića 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


Telefon:
+387 (0)33 742 688

Email:
info@arimedikal.ba