Novi kabineti za Medicinsku školu Zenica

Medicinska škola Zenica je dobila dva kabineta zdravstvene njege (kabinet praktične nastave), koji su renovirani i opremljeni sa najsavremenijom opremom.

Kabineti su u potpunosti renovirani, promijenjena je kompletna stolarija, dok je donirana oprema, najsavremenija oprema za praktičnu nastavu zdravstvene njege. Pored doniranih bolničkih kreveta, lutaka za izvođenje praktične nastave, donirani su i vrijedni EKG aparati, aparat za monitoring vitalnih organa, te preko 150 različitih artikala opreme i pomagala.

Isporuku opreme je izvršila kompanija Ari Medikal.

Medicinska škola u Zenici je osnovana 1959. godine. Trenutno broji oko 660 učenika i 70 profesora, a svoje aktivnosti sprovodi u 24 učionice. Učenici pored standardnih predmeta pohađaju stručne predmete poput pedijatrije, zdravstvene njege, patologije, mikrobiologije, anatomije,…

Godišnje ova srednja škola daje oko 150 maturanata, koji svoju budućnost nastavljaju graditi u zdravstvenom sektoru kao medicinske sestre i medicinski tehničari.

Još od 1978. godine, kada je izgrađena sadašnja zgrada škole, nije bilo kapitalnih ulaganja, pa do danas ništa nije ulagano u obnovu i nabavku medicinskih pomagala, kao i u infrastrukturu škole. Zbog toga se može reći da je realizovani projekt od izuzetne važnosti za osoblje i učenike ove škole koji su sa nestrpljenjem čekali završetak radova i dolazak nove opreme, saopćeno je iz TIKA-e.

Kabineti su u potpunosti renovirani, promijenjena je kompletna stolarija, dok je donirana oprema, najsavremenija oprema za praktičnu nastavu zdravstvene njege. Pored doniranih bolničkih kreveta, lutaka za izvođenje praktične nastave, donirani su i vrijedni EKG aparati, aparat za monitoring vitalnih organa, te preko 150 različitih artikala opreme i pomagala.

Na ovaj način poboljšanjem uslova za praktičnu nastavu, učenici će imati priliku steći kvalitetnija iskustva i znanja koja će direktno uticati kako na njihov budući položaj na tržištu rada tako i na nadgradnju tokom fakultetskog obrazovanja.