Opremanje dvije stomatološke ordinacije u Dom zdravlja Donji Vakuf

Turska vojna misija u BiH u potpunosti je finansirala realizaciju ovog izuzetno vrijednog i značajnog projekta za građane Donjeg Vakufa, a donacija se sastoji u renoviranju i potpunom opremljenju dvije stomatološke ordinacije sa stomatološkim stolicama i pratećom opremom.

Na zadvoljstvo svih Ari Medikal d.o.o. Sarajevo je u potpunosti ispoštovao sadržaj i vrijeme isporuke naručene opreme. Vrijednost projekata je 55.000 KM.

Renovirane stomatološke ordinacije svečano su otvorili Emre Ozkutuk, predstavnik Turske vojne misije, Huso Sušić načelnik općine Donji Vakuf i dr. Rusmira Bašić, direktorica Doma zdravlja.

Koliko je značajna realizacija ovog projekta, govori i podatak da su dosadašnje stomatološke stolice bile korištene duže od 30 godina.